บริษัทกาโน เอ็กเซล ฟารม์เห็ดหลินจือกาโน

ผลิตภัณฑ์กาโน่

กาโน เอ็กเซล ฟารม์เห็ดหลินจือแดง
ทันสมัย แบบ Organic


บริษัทกาโน เอ็กเซล ฟารม์เห็ดหลินจือกาโน

 
บริษัทกาโน เอ็กเซล เอ็นเตอร์ไฟรส์ เพาะและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เห็ดหลินจือแดง 6 สายพันธุ์ รากและดอก ตราจีอี หรือที่รู้จักกันว่า เห็ดหลินจือกาโน เราได้เพาะพันธุ์เห็ดหลินจือแดงของเราเองและเป็นโรงเพาะหลินจือที่ทันสมัย แบบธรรมชาติ Organic ปลอดสารเคมี และสารเร่งการเจริญเติบโต ผลิตได้มาตราฐานระดับสากล

 
ฟารม์เห็ดหลินจือกาโน่ ออแกรนนิค

 
เราใส่ใจคุณภาพและความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือของเรา ไม่มีการใส่สารเคมี หรือยาฆ่าแมลง หรือฮอร์โมนเร่งใดๆ เป็นแบบ Organic Plant ปลอดสารพิษและปราศจากสารเคมีและยาฆ่าแมลง เราใช้ concept ของ Tissue Culture และ Organic 100% โดยใช้วัสดุอินทรีย์ตามธรรมชาติซึ่งเป็นการใช้แกลบข้าวจ้าว รำข้าวและเปลือกต้นยางพาราเป็นส่วนผสม มาการเพาะปลูกเห็ดหลินจือ ไม่มีการใส่ปุ๋ย หรือยาฆ่าแมลง หรือสารเคมีแต่อย่างใด

 
ฟารม์เห็ดหลินจือกาโน่ ออแกรนนิค

 
ปลูกแบบถุงแขวนเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากดินและสิ่งสกปรกอื่นๆ ภายในโรงเพาะเห็ดหลินจือ จะควบคุมอุณหภูมิอยู่ประมาณ 28-32 องศาเซลเซียส และพ่นละอองน้ำและน้ำเลี้ยงบนหลังคา เพื่อให้ได้ความชื่นสัมพัทธ์ประมาณ 80 -90 % และใน 1 ถุงเพาะจะได้เห็ดหลินจือ 1 รุ่น และ 1 ดอกเท่านั้น กว่าจะโตเต็มที่จะใช้เวลา 3 เดือน ยกเว้นสายพันธุ์แดงรูปหัวใจกับตับจะใช้เวลา 4 เดือน จึงจะตัดออกจากถุงเพาะ ซึ่งจะมีสีแดงออกน้ำตาลเข้มแวววาว

 
บริษัทกาโน เอ็กเซล ฟารม์เห็ดหลินจือกาโน บริษัทกาโน เอ็กเซล ฟารม์เห็ดหลินจือกาโน บริษัทกาโน เอ็กเซล ฟารม์เห็ดหลินจือกาโน บริษัทกาโน เอ็กเซล ฟารม์เห็ดหลินจือกาโน
ดอกเห็ดหลินจือที่เจริญเติบโตเต็มที่ แล้วจะถูกเก็บเกี่ยวและนำมาทำความสะอาด แล้วถึงส่งไปสกัดเป็นตัวยาในเห็ดหลินจือ ซึ่งใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต และทำการแตกสปอร์เห็ดหลินจือ เพื่อคงคุณภาพทางยาของเห็ดหลินจือไว้ครบถ้วนที่สุด

 
ฟารม์เห็ดหลินจือกาโน่ ออแกรนนิค

 
รวมทั้งมีการตรวจสอบคุณภาพและสารออกฤทธิ์ทางยาในเห็ดหลินจือ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์แคปซูลเห็ดหลินจือแดงที่มีคุณภาพสูงที่สุด และมีทีมค้นคว้าและวิจัย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เป็นหนึ่งเรื่องเห็ดหลินจือ

 

 

บทความ การดูแลสุขภาพ


 

ผลิตภัณฑ์กาโน่